O nas

O nas

Dota je nov medij, ki v sebi povezuje dvig pismenosti, bralne kulture, estetike in informiranja, prispeva pomembno oporo v poslovnih sodelovanjih za uvajanje trajnih sprememb, ki pomagajo pri transformaciji podjetij in s tem grajenjem trajnostne vključujoče družbe.

Naša vizija

Vizije Dote je dvigniti dostopnost vsebin, ki so pogosto namenjena samo določenim bolj zahtevnim bralcem in gledalcem ter preko tega prispevati k graditvi vključujoče družbe. Taka družba je bolj produktivna, družbeno odgovorna, trajnostna, kar je osnova za pravo krožno gospodarstvo.

Naše poslanstvo

Poslanstvo in prioriteta invalidskega podjetja Jazon d.o.o. je podpora in razvoj zelenih delovnih mest za težko zaposljive posameznike, katerim bi se s pomočjo tehnologije in kreativnih rešitev lahko delovni procesi prilagodili v smeri večje produktivnosti, možnosti socializacije, osebnostnega razvoja in večje dodane vrednosti. Dota ponuja novo inovativno rešitev in alternativo obstoječim poslovnim modelom, saj preko sodelovanja z različnimi partnerji spodbuja medresorno in medsektorsko sodelovanje, s ciljem, maksimiranja družbeno odgovornih učinkov na lokalni ravni. Z delovanjem po načelih krožnega gospodarstva vključuje pomembne deležnike in s tem krepi poslovne in družbene odnose med udeleženci. Obenem razvija nove izdelke, storitve in rešitve na področjih ekologije, ergonomije in etične ekonomije, ki prepoznavajo nove podjetniške priložnosti z velikim trajnostnim potencialom.

Scroll to Top